Een wijkorganisatie van bewoners voor bewoners.

mfclogo1
Het Multi Functioneel Centrum (MFC) De Stroming is vanuit de co-creatie ontstaan.
De co-creatie is gestart vanuit het gegeven dat de bewoners van de Rivierenbuurt en Herewegbuurt een gezamenlijk perspectief voor de toekomst wilden maken.
Eén van de thema’s die daar onder de aandacht kwam was het thema ontmoeting, het gebrek aan een centrale ontmoetingsruimte in, door en voor de wijk.
Er werd begin februari 2013 een werkgroep gevormd ‘De Open Deur’ met de bedoeling aan de leegstaande ruimte in het Talmahuis een invulling te geven als centrum voor de buurt.
Met ondersteuning van de stadsdeelcoördinator Zuid, de heer Mooij, hebben we contact gezocht met de heer De Vries, directeur van de Chr. Woningstichting Patrimonium.
Ons enthousiasme bleek besmettelijk, gaandeweg werd ook de heer. De Vries enthousiast en na enkele gesprekken werd de Christelijke woningstichting Patrimonium bereid gevonden een groot deel van de benedenruimten in het voormalig Talmahuis ter beschikking te stellen. De naam “De Stroming” werd na een prijsvraag onder de bewoners de nieuwe naam en de stichtingsacte werd 11-12-2013 getekend.

MFC De Stroming wil een centrum zijn voor, door en met de wijkbewoners. we willen ruimte bieden aan onder andere de verschillende werkgroepen die vanuit de co-creatie zijn ontstaan. Tevens bestaat de mogelijkheid workshops, (buurt) activiteiten en vergaderingen te realiseren.
Iedereen is welkom!!!